• Soňa Mifková - spev
  • Mária Martišovičová - spev
  • Stanka Baričičová - spev
  • Petra Kňažeková - tanec
  • Barbora Haleková - tanec
  • Dáša Illiová - tanec
  • Peter Fitz ml. - tanec
  • Ján Bočko ml. - tanec
  • Jozef Franek - viola
  • Peter Reiter - husle