Kto sme

    Folklórny súbor Mladosť je amatérske zoskupenie ľudí rôznych vekových skupín, so spoločným záujmom o ľudové zvyklosti a tradicie, prezentované formou tanca, hudby a spevu, ale i formou krátkych divadelných predstavení. V súčasnosti má súbor približne 30 aktívnych členov.

História

    V Šenkviciach má kultúrny život dlhú tradíciu, ktorá pokračuje do dnešných čias. Už v roku 1906 sa uskutočnili prvé divadelné predstavenia, ktoré sa hrávali pravidelne do roku 1950. V  tomto období mal spolok divadelníkov 200 členov. V roku 1950 komunistický režim zrušil všetky spolky a krúžky. Divadelný ochotnícky krúžok Antona Bernoláka zanikol.

    Jeho majetok prevzala miestna skupina Československého zväzu mládeže, pri ktorej sa začal formovať Divadelný súbor Mladosť pod vedením Viliama Kukumberga. Mal 26 členov s priemerným vekom 16 rokov. Krúžok tvoril množstvo hier, inscenácií a spevohier. Súbor okrem vystúpení na domácom javisku hosťoval v okolitých dedinách. Mladosť sa venovala divadelnej činnosti do roku 1969.

    Po tom, čo o divadelné hry záujem v obci klesol, začal sa súbor venovať folklóru. V priebehu ďalších rokov počet členov kolísal. V roku 1980 mal súbor 30 členov. Hudobný doprovod zabezpečovala pani Sidónia Žáková, neskôr dychová hudba Šarfianka. Do repertoáru boli zaraďované staré šenkvické zvyky, napr. drápačky, asentírka, rukovanie a šenkvické piesne a tance. Súbor vystupoval pri rôznych domácich podujatiach, vnobraniach, pri dožinkových slávnostiach a rôznych folklórnych súťažiach.

    Keď Mladosť trpela nedostatkom financií a krojov, podala jej pomocnú ruku Šľachtiteľská stanica v Šenkviciach. Stanica prevzala patronát nad súborom. Získali peniaze na zakúpenie krojov, no ťažkosti boli pri zháňaní vyšívačiek, ktoré by ušili a vyšili kroje. Súbor mal dve skupiny: skupina detí pod vedením boženy Kukumbergovej a skupina dospelých pod vedením Viliama Kukumberga st.. V roku 1989 utrpel súbor stratu, keď náhle zomrel dlhoročný vedúci.

    Súčasní členovia sú pokračovateľmi tohto súboru. Majú tiež nemálo problémov, no ten najhlavnejší je, že mladí ľudia strácajú záujem o staré zvyklosti a tým ubúda členov. Starí odchádzajú a mladí neprichádzajú. Aj v dnešnej dobe je ťažké nájsť vyšívačky, ľudí ochotných prispieť finančnou čiastkou na opravu a výmenu starých krojov a čižiem.

    Od roku 2000 vedie súbor Ľubomír Stránsky. Pod jeho vedením sa uchovávajú staré zvyklosti, tance a piesne, či už šenkvické alebo chorvátske. Súbor sa tak, ako v minulosti, zúčastňuje na rôznych domácich a zahraničných podujatiach, nevynímajúc chorvátske festivaly, profesionálne začepčenie neviest, rôzne tanečné súťaže atď... Taktiež sa uchovávajú staré zvyklosti ako voľba kráľa zábavy, drápačky, pochovávanie basy, stavanie mája, šenkvická Veľká noc, šenkvická svadba, dožinky. Pod názvom FSk Mladosť sa tak súbor stal neoddeliteľnou súčasťou pri udržiavaní a zachovaní ľudových tradicií v Šenkviciach a okolí, a pri prezentácií týchto tradicií v zahraničí.

    V roku 2008 nadviazal súbor kontakt a spoluprácu s Chorvátskou Kostajnicou, kde majú obyvatelia Šenkvíc svoje korene.

Účasť na medzinárodných festivaloch

2007 - Slovinsko

2007 - Poľsko - International Folklore Festival "Warsfolk"

2008 - Chorvátsko, Chorvátska Kostajnica Kestenijada

2008 - Tunisko

2011 - Rumunsko, International Folklore Festival "Carpati"

2012 - Turecko, Gaziantep Pistachio Festival

2015 - Južná Kórea, Anseong Namsadang Baudeogi Festival

Sponzori

Elstra s.r.o.

Mgr. Peter Fitz

Ing. Jozej Kocanda CSc.

Ing. Karol Motyka

Ing. Vojtech Trubač

Peter Illy

Všetkým, ktorí darovali 2% z dane, ďakujeme!