Alžbeta Godovičová, husle

Alžbeta Godovičová, husle