• Mária Martišovičová - spev
  • Dáša Illyová  - tanec
  • Alexandra Mifková - tanec
  • Adriána Mikulčíková - husle
  •  
  •