Nový členovia      

  • Viktória Kakalíková, tanec
  • Lucia Poláčková, tanec a spev
  • Eliška Nováková, tanec
  •  
  •  
  •  

...s úctou spomíname...

Tetyčka Babula

30.03.2022 19:19

Tetyčka Babula, milá aj veselá bývala,

s rečáma svojíma furt dobre tráfala.

S humorem svojským radost nám robila

a svojím elánem šeckých nás nakazila.

Jejéj osobnost šenkvickú kultúru obohacuvala,

ket s folklórem, divadlem aj ze zborem spolupracuvala.

Žena se srdcom velkým jako svet,

čo mala na srdci, to vyhŕkla veru hnet.

Petronela  "Babula" Brunovská (1939 - 2022)   

Čiperka veliká, gazdzinú nám hrala,

s neposedným gazdom friško sa porátala.

Spívat a tancuvat, na to mnoho chuci mala,

kopec predstavení takto s náma odehrála,

dze šenkvické nárečí zachovat nás učila.

Dakujme Vám tetyčka Babula za šecko

fčúl sa lúčime s vama velice taško.

Jedným očkem sem tam na nás z neba kuknite

a šeckých tam hore po šenkvicky do správnosci dajte!

 

Na dalekú štreku sme Vás s úctu odprevadzili,

do dvoch radof jako svíce sme sa radzili.

Odpočívajte v pokoji tetyčka milá,

nech Vám je lehká šenkvická hlina.

    

                                                                     

                    s úctou FS Mladosť