• Soňa Mifková - tanec a spev                            
  • Mária Martišovičová - spev
  • Stanka Baričičová - spev
  • Barbora Haleková - tanec
  • Dáša Illiová - tanec
  • Peter Fitz ml. - tanec
  • Ján Bočko ml. - tanec
  • Zuzana Somorovská
  • Ondrej Somorovský ml.
  • Jozef Franek - viola
  • Peter Reiter - husle