Mária Chlipalová, tanec a spev

Mária Chlipalová, tanec a spev