Kto sme

      Folklórny súbor Mladosť je amatérske zoskupenie ľudí rôznych vekových skupín, so spoločným záujmom o ľudové zvyklosti a tradicie, prezentované formou tanca, hudby a spevu, ale i formou krátkych divadelných predstavení.

História

    Kultúrny život v Šenkviciach má svoje hlboké korene v histórii našej obce. Sféra kultúrnej činnosti obyvateľov sa začala rozvíjať už v prvom desaťročí 20. storočia. Avšak až roku 1950 pri miestnej organizácii Československého svazu mládeže (ČSM) vznikol Divadelný súbor Mladosť, pracujúci pod vedením Viliama Kukumberga st., ktorý je priamym predchodcom súčasného súboru. Súbor v priebehu svojej činnosti nacvičil množstvo hier a inscenácií, pričom viaceré z nich boli celoslovenské premiéry (napr. hra „Sládkovia“  hraná v rokoch 1957 až 1958).

    Dobový trend a postupne klesajúci záujem verejnosti o ochotnícke divadlo si vyžiadal rýchle a premyslené opatrenia. V roku 1967 preto začal proces transformácie ochotníckeho súboru na rovnomennú folklórnu skupinu. Toto obdobie prebiehalo nacvičovaním posledných divadelných hier a realizáciou troch dejových pásiem – šenkvickej svadby, ,,Asentírky“ (odchodu na vojnu) a ,,Drápačiek“ (páračiek).

    Postupným vývojom sa z folklórnej skupiny stalo skúsené a obľúbené kultúrne teleso, ktoré vystupovalo nielen na lokálnych podujatiach, ale i v regióne či na celoslovensky významných podujatiach – nitrianskych Dožinkoch, v rámci Agrokomplexu alebo i festivalov chorvátskej kultúry, vinobraní a pod.

    V roku 1989 folklórna skupina utrpela výraznú stratu kvôli úmrtiu svojho zakladateľa a dlhoročného vedúceho – Viliama Kukumberga st. Taktovku nad súborom prevzala jeho manželka pani Agneša. Tá popri ,,dospeláckej“ folklórnej skupine založila aj detskú folklórnu skupinu Čerešničky, ktorá však postupom času nakoniec zanikla. V septembri 2005 vznikol pri šenkvickej základnej škole folklórny krúžok, ktorého zakladateľkou a dodnes aktívnou vedúcou je Mgr. Soňa Mifková – verejnosti je známejší pod názvom „Detská folklórna skupina Šenkvičárik“, ktorá nadväzuje na zaniknutý DFS Čerešničky. 

    V histórii folklórnej skupiny dochádzalo k častým zmenám vo vedení súboru – určitý čas súbor viedol Juraj Vlkolinský, následne Mgr. Soňa Mifková a od roku 2000 až dodnes Ing. Ľubomír Stránsky. Folklórna skupina sa aj naďalej venovala zachovávaniu šenkvických tradičných tancov i piesní ako aj tradičných pásiem ako sú "Šenkvická svadba", či "Voľba kráľa zábavy" a pod., a to nie len v obci ale i neďalekých mestách kde absolvovala rôzne vystúpenia. Postupom času sa neoddeliteľnou časťou folklórnej skupiny Mladosť stala aj hudobná zložka, ktorá už v súčasnosti funguje aj ako samostatné teleso pod názvom „Šenkvická muzika.

    Pod vedením Ľ. Stránskeho sa postupom času folklórna skupina Mladosť začala venovať nie len zachovávaniu šenkvických tradícii ale i zdokonaľovaniu sa a nadobudnutím nových tanečných skúsenosti.  Pod dohľadom skúseného choreografa posunula hranice svojich tanečných schopností na inú úroveň a tým došlo k transformácii folklórnej skupiny na folklórny súbor.

    V aktuálnom období sa folklórny súbor venuje nielen uchovávaniu tunajších zvykov, tradícií a ďalších foriem šenkvickej ľudovej kultúry, ale i reprezentácii Šenkvíc, malokarpatského regiónu a celého Slovenska nie len tancami tunajšími ale i z Čierneho Balogu, Kostolca či Veľkého Zálužia.

    V spolupráci s Kultúrnym a informačným strediskom (KIS) v Šenkviciach sa naďalej prezentuje nielen na podujatiach obce ako sú Šenkvické hody, Posedenie pri máji, či Vianočné pastorále ale i v neďalekých obciach či mestách (napr. Vinobranie v Pezinku či v Modre, vystúpenia v Závode či na MFF Trnava, Slovakiatour a pod. ), ale najmä v zahraničí kde absolvovala rôzne festivaly napr. v Tunisku (2008), Rumunsku (2011), Turecku (2012), v Južnej Kórei (2015) v ďalekej Indonézii (2017) a naposledy v Srbsku (2023).

    Od roku 2012 FS Mladosť v spolupráci s KIS Šenkvice každoročne organizuje už tradičný večer plný folklórnej zábavy zvaný „Večer s Mladosťou“, ktorý je obľúbenou udalosťou nie len u Šenkvičárov, ale aj u cezpoľných hostí. Večer s Mladosťou je akcia plná folklóru - hudby, spevu i tanca, pre ľudí rôznych vekových kategórii, bývalých, súčasných či budúcich folkloristov, pre všetkých, ktorým zachovanie kultúrneho dedičstva nie je ľahostajné. 

   

Účasť na medzinárodných festivaloch

 

2023 - International folklore festival PIROT, Srbsko

2017 - Polewali Mandar International Folk & Art Festival Indonesia

2015 - Južná Kórea, Anseong Namsadang Baudeogi Festival

2012 - Turecko, Gaziantep Pistachio Festival

2011 - Rumunsko, International Folklore Festival "Carpati"

2008 - Tunisko

2008 - Chorvátsko, Chorvátska Kostajnica Kestenijada

2007 - Poľsko - International Folklore Festival "Warsfolk"

2007 - Slovinsko

Sponzori

 

    OBEC ŠENKVICE
    
    
   

 
   
   
    

 
    

  
  

 

 

Sa&Tu club Bowling,        Martin Figura

Ing. Tibor Ruman, PhD.

Ing. Karol Motyka

Všetci, ktorí darovali 2%            z dane

 

Za Vašu podporu ĎAKUJEME!