Podpora súboru

 
 
       

Podpora súboru v roku 2023 vo forme dotácie od Obce Šenkvice -

za účelom reprezentovania ľudových zvykov a tradícií na Medzinárodnom folklórnom festivale PIROT v Srbsku.

 

Ďakujeme!