Podpora súboru

 
 
       

Podpora súboru v roku 2022 vo forme dotácie od Obce Šenkvice -

na renováciu a obnovu starých, poškodených krojov, vďaka ktorej sme mali možnosť vyhotoviť nové originál kroje. 

 

Ďakujeme!