Vystúpenia

    Môžu byť rôzne. Záleží od požiadaviek, aké organizátor vyžaduje. Môže to byť pásmo, kde divák nájde všetky formy prejavu ako sú tanec, spev a hovorené slovo. Alebo súbor tancov, kde sa môžeme prezentovať spevom a tancom.

 

 

Pásma:

 

Repertoár:

 • Šenkvické tance a piesne
 • Tance a piesne z Čierneho Balogu
 • Tanec z Kostolca
 • Tanec z Veľkého Zálužia 
 
 

Čepčenie nevesty

Je kompletné čepčenie nevesty spolu so všetkými náležitosťami. Nechýba tu ani nasadenie kovovej gule ženíchovi. Program je možné aj upraviť podľa vlastných predstáv.

 

Spestrenie jubilejných osláv

    Možnosť vystúpiť s programom, prípadne hrať ako vedľajšia hudba na oslave.

Krojovaní pomocníci

    Pod týmto pojmom máme na mysli možnosť vypomáhať pri rôznych podujatiach, ako pomocníci v kroji. Jedným z príkladov je ochutnávka vín v Šenkviciach, kde krojovaní tanečníci obsluhovali ochutnávačov. Ďalším príkladom je výpomoc pri uskutočnení prvého ročníka oblastnej prehliadky speváckych zborov...

Kapela - ľudová hudba Šenkvická muzika

    Ľudová hudba na akcie, či oslavy. Zloženie kapely: husle, akordeón, cimbal, kontrabas, spev.

 

CD - "Už nad Šenkvicáma mesác svíci..."

  

 1. Otvírajte bránu
 2. Ked sem išel prez Šenkvice
 3. Mám ja milú, peknú bílu
 4. Niže Debrecína
 5. Slnko sa smeje
 6. Sedzí maci
 7. Slnko zašlo, mesác vyšel
 8. To šenkvické šíre pole - Skoro ráno ránečko - Ked sem šel jednúc
 9. Vím ja jeden hájiček
 10. Majerán, majerán - Šla židofka
 11. Prez Šenkvice maluvaná dlážka
 12. Zasadzil som čerešničku
 13. V šírem poli rokyta - Kam ty ideš nevesta
 14. Všírem poli hruška stojí
 15. Po doline cichý vetrík povívá
 16. Bíla ruža rozkvitala
 17. Ach, Bože mój
 18. Parta, moja parta
 19. Ach mamenka budem sa vydávat
 20. Ten pezinský zámeček - V Pezinečku pri vínečku
 21. Ked sem šel dolinku - Bola jedna krásna panna
 22. Už nad Šenkvicáma mesác svíci
 23. BONUS - Šenkvická dolina - Medzi dvoma vršky
 
 

KNIHA - 50 rokov Folklórneho súboru Mladosť v Šenkviciach