Tlačivá na stiahnutie

 

Folklórna skupina Mladosť

Občianske združenie

Priečna 3

90081 Šenkvice

IČO: 36066265

2 percentá z dane

Milí priatelia,


    prichádza obdobie daňových priznaní a s ním aj možnosť darovať dve percentá z dane neziskovým organizáciam. Preto Vás chcem v mene celého súboru poprosiť o darovanie Vašich 2 percent. Náš súbor je nezisková organizácia, ktorá na svoju funkčnosť potrebuje aj finančné prostriedky. Tie budú rozumne použité na financovanie opráv krojov či dopravy pri účasti na medzinárodných festivalov. Náš súbor udržiava ľudové zvyky a tradície charakteristické pre tento región a aj vďaka Vám môže v tejto tradícii súbor naďalej fungovať. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú darovať svoje dve percentá.

za FS Mladosť

Ľubomír Stránsky, vedúci súboru

Termíny

31.3.2015 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3.2015 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj %% z dane. POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2013 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2015 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).