Údaje o prijímateľovi

Folklórna skupina Mladosť

Občianske združenie

Priečna 3

90081 Šenkvice

IČO: 36066265

2 percentá z dane

Milí priatelia,


    prichádza obdobie daňových priznaní a s ním aj možnosť darovať dve percentá z dane neziskovým organizáciam. Preto Vás chcem v mene celého súboru poprosiť o darovanie Vašich 2 percent. Náš súbor je nezisková organizácia, ktorá na svoju funkčnosť potrebuje aj finančné prostriedky. Tie budú rozumne použité na financovanie opráv krojov či dopravy pri účasti na medzinárodných festivalov. Náš súbor udržiava ľudové zvyky a tradície charakteristické pre tento región a aj vďaka Vám môže v tejto tradícii súbor naďalej fungovať. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú darovať svoje dve percentá.

za FS Mladosť

Ľubomír Stránsky, vedúci súboru

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2023 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

  • do 30. apríla 2023 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

  3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.