p. učiteľ Jozef Legáth, akordeón

p. učiteľ Jozef Legáth, akordeón