Darovanie 2% z dane

17.02.2023 14:00
Milí naši priatelia, podporovatelia a priaznivci, tak ako každý rok tak aj tento sme v rámci súboru zaregistrovaný na poberanie 2% z dane na zúčtovacie obdobie 2022. Preto budeme nesmierne radi ak sa rozhodnete podporiť našu organizáciu a darujete svoje dve percentá z dane práve nám.
Priložené tlačivo je výhradne potrebné pre zamestnancov no údaje našej organizácie môžu využiť aj právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie. Všetci tí, ktorí sú zárobkovo činní a sú zamestnaní (nepodávali daňové priznanie) môžu do konca apríla darovať dve percentá z dane. Každý zamestnanec dostane od svojho účtovníka (zamestnávateľa) už vyplnené tlačivo "POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI". Toto tlačivo použijete na vyplnenie druhého tlačiva "V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby". Do tohto tlačiva sa vypíšu údaje daňovníka, ktorý chce poukázať 2 percentá z dane a samozrejme vypočíta a vpíše sa čiastka, ktorá bude poukázaná na našu organizáciu. Obe vypísané tlačivá treba poslať na príslušný daňový úrad.
Priatelia nenechajte svoje 2% prepadnúť v prospech štátu a podporte neziskové organizácie medzi ktoré patrí aj náš folklórny súbor.
Vyhlasenie 2023.pdf
Potvrdenie_za_2022.pdf
 
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom darovania 2% z dane kontaktujte vedúceho súboru:
Ing. Ľubomíra Stránskeho buď telefonicky +421 903 398 625 alebo mailom: lubomir.stransky@gmail.com
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť práve nás !