Mladosť na návšteve u Drakulu 2011

16.08.2011 12:00

 

    Mnohí z vás už počuli, že Mladosť bola v lete v Rumunsku. A áno, je to pravda. FSk Mladosť reprezentovala našu obec a zároveň, ako jediný zástupca zo Slovenska aj našu republiku, na Medzinárodnom folklórnom festivale „CARPATI“ v Rumunsku.

    Miestom konania festivalu bol kraj Arges, ktorý sa nachádza až na juhu Rumunska a susedí s hlavným mestom – Bukurešťou. Hlavným centrom festivalu bolo mesto Pitesti, ktoré je veľké asi ako naša Trnava. Je to centrum industriálnej oblasti, kde sa vyrábajú Dácie.

    Okrem Mladosti sa na festivale zúčastnili súbory z celej Európy, konkrétne súbor „Dophei“ z Belgicka, „Pali“ z Lotyšska, „Bitola“ z Macedónska, „De Fuengirola“ zo Španielskej Andalúcie, „Esbart Dansaire Renaixenca“ zo Španielska (Barcelona), „Guney Ecza Kooperatifi“ z Turecka, „Menhir Quala“ z Malty a samozrejme aj domáce súbory, predovšetkým súbor „Dorul“ z mesta Pitesti.

    V rámci festivalu absolvovala FSk Mladosť od 10. – 15. augusta 2011 šesť vystúpení vo viacerých mestách regiónu, úvodné v meste Pitesti, potom postupne každý jeden deň v meste Campulung, Mioveni (tam sa vyrábajú Dácie), Topoloveni, Curtea de Arges a záverečné v meste Pitesti, ktoré v priamom prenose vysielala aj štátna rumunská televízia. Každé z vystúpení samozrejme zahŕňalo cestu do toho mesta (asi 50-60 km), sprievod (vždy trval asi 2 hod), oficiálne stretnutia predstaviteľov folklórnych súborov s predstaviteľmi mesta a regiónu (tam sa vymieňali dary a suveníry), samotné vystúpenie na hlavnom pódiu, kde celý program trval vždy okolo 4 hodín a na záver ešte recepcia, ktorá často trvala až do 3-4 hodiny rannej a bola spojená aj s menšími vystúpeniami jednotlivých folklórnych celkov.

    V rámci pobytu sa Mladosti podarilo dostať sa na prehliadku hradu „Bran“, ktorý je známy ako sídlo grófa Draculu. Okrem toho sme sa zúčastnili aj prehliadky skanzenu v meste Topoloveni, kde sme sa bližšie zoznámili so životom na rumunskej dedine v minulosti. Tieto a mnohé iné zážitky by sme radi priblížili všetkým občanom Šenkvíc, preto do budúcnosti plánujeme pripraviť výstavu z našich vystúpení v zahraničí v priestoroch KIS  a možno aj nejaké stretnutie, spojené s premietaním fotografií a videí z našich vystúpení.

    Záverom by sme radi touto cestou poďakovali všetkým našim sponzorom, ktorí nám vo veľkej miere pomohli sa zúčastniť na tomto festivale, pretože peniaze, ktoré sme si zarobili našim vlastným vystupovaním by nedokázali pokryť všetky náklady na našu účasť na medzinárodnej úrovni. Menovite by sme radi poďakovali všetkým našim sponzorom za finančnú a materiálnu podporu činnosti FSk Mladosť: Obecné zastupiteľstvo a Obec Šenkvice, Mgr. Peter Fitz, starosta obce, PD Šenkvice, Ing. Karol Motyka, Vinárstvo Bočko, Vinárstvo Kamil Kukumberg, Karpatská perla, Spolok vinohradníkov a vinárov Šenkvice a všetkým darcom 2% z daní.

    Ondrej Somorovský ml., člen FSk Mladosť

(uverejnené v občasníku Šenkvičan)