„Mladosť“ v Slovinsku

01.07.2007 12:00

 

    Na základe pozvania „ Kulturno turistično družstva“ v Moščanci – SLOVINSKO som bola veľmi rada, že môžem sprostredkovať vystúpenie nášho folklórneho súboru Mladosť a hudobnej skupiny v Slovinsku dňa 30.6.2007. Vystupovali na prehliadke folklórnych súborov rôznych národností Slovinska ako srbskej, chorvátskej, macedónskej pod názvom  „Spievali a tancovali ako moja stará mama! „

    Pred účinkovaním našej MLADOSTI miestne médiá pozývali na túto prehliadku. Naši boli očividne veľkým lákadlom nielen pre staršiu generáciu, ale aj pre mladých. Vzhľadom na menšie priestory kultúrneho domu domáci urobili pred budovou veľký krytý prístrešok s premietacím plátnom.

    Vystúpeniu predchádzala zodpovedná a intenzívna príprava všetkých členov súboru. Domácemu publiku sa predstavili pásmom piesní a tancov, ktoré bolo rozdelené do dvoch častí. V prvej časti vystupovali v jednoduchých krojoch s pôsobivým pásmom „Žatva“, kde ukázali tance a spevy pri žatve u nás na dedine. Potom sa predstavili pásmom tancov a spevu v našich prekrásnych vyšívaných krojoch. Obecenstvo dostali úplne do varu a nadšeniu nebolo konca kraja. Napriek tomu, že priebeh vystúpenia tlmočila pani Jana Kerčmar, rodáčka z Modry, nevznikla žiadna rečová bariéra. Svoje vystúpenie zakončili slovinskou ľudovou piesňou, čo domáci ocenili búrlivým potleskom. Celý priebeh podujatia sa filmoval a ďakujeme pani Marte Horvat, že nám zaslala aj DVD, aby sme si mohli tieto nezabudnuteľné chvíle pozrieť aj v budúcnosti.

    Po vystúpení bola voľná zábava vo veľkom priestore za kultúrnym domom. Až tu sme vlastne videli to množstvo ľudí, ktorí chceli vidieť túto prehliadku. Naši opäť excelovali a vytvorili fantastickú atmosféru, kde neexistovali žiadne bariéry.

    Srdečné prijatie, bohato prestretý stôl, luxusné ubytovanie a štedrosť svedčilo o vysokej nielen kultúrnej úrovne Slovincov.

    Ako dobrí a pozorní hostitelia nám v nedeľu  urobili exkurziu po okolí. Navštívili sme kúpele v Lendave, hrnčiarsky dom so skanzemom a výrobou ich typickej keramiky. Pozreli sme si kúpeľné mestečko Moravske Toplice a iné zaujímavosti Prekmurskej oblasti. Bolo to dopoludnie plné zaujímavých, odborných a pútavých informácií od pána Viliho Kerčmar, ktorý študoval na Slovensku a má veľmi úzke kontakty so Slovenskom. Pozvali nás aj domov, do miesta ich bydliska a pôsobenia.

    Na slávnostnom záverečnom obede sa s nami prišli rozlúčiť pani Marta Horvat z Družstva, ale aj primátor, zástupca župy a rodina Kerčmar. Vyjadrili nám srdečné poďakovanie a rozlúčili sme sa s nádejou skorého  stretnutia.

    Boli to dva dni náročné, krásne a nezabudnuteľné dni plné zážitkov. Musím srdečne poďakovať  rodine Kerčmar za obetavosť a starostlivosť, nášmu súboru MLADOSŤ a hudobnej skupine za skvelú reprezentáciu nielen ich samotných, ale aj výbornú reprezentáciu obce ŠENKVICE.

    Pevne verím, že toto stretnutie nebolo posledné, veď pieseň a tanec spája všetkých ľudí bez ohľadu národností!

                                                                                               Magdaléna Figurová