Večer s Mladosťou 2012

03.11.2012 23:55

Večer s Mladosťou 3.11.2012

 

Napadla nás myšlienka skvelá,

že keby tá naša banda celá

i hlavy ponamáhať troška chcela,

zrodiť by sa veru mohla

akcia, ktorá len čisto o nás by bola.

 

Tak sme všetci hlavy spojili,

a s vervou sa do toho pustili,

že všetkým ľuďom ukážeme,

čo mi všetko dokážeme,

kde všade sme cestovali,

kade tade tancovali,

no cieľom našim hlavne bolo,

ukázať sa v pravom svetle,

že to s nami nie je až tak biedne.

 

Vymyslieť veru nebola to sranda,

kto by aj povedal, že tá naša banda

niečo také usporiada?

Veru že to bola pravda!

A tak v jednu sobotu

dali sme si tú robotu

vystrojiť večer jak má byť,

veru nedali sme sa zahanbiť.

 

Všetkým sme my vedieť dali,

čo sme v ten večer v pláne mali.

Prišlo veru ľudí plno,

každého však niečo iné potešilo.

Bufet plný dobrôt bol,

dobre že stôl nepraskol.

Vínka sme my mali dosť,

každý tam bol náš hosť.

Na nástenky sme fotky dali,

že i starší si pospomínali.

Na videách zas mohli si pozrieť,

kde všade nás chceli vidieť,

zatancovať, spievať či hrať,

našu obec i vlasť reprezentovať.

 

Program sme si pripravili,

i nové tance zaradili,

aj sme sa my veľmi báli,

či je dobre, že sme sa nato dali,

a však tlieskal nám veru každý,

tak snáď nebol to len pokus márny.

 

Až do rána bieleho sme sa smiali,

tancovali, spievali a hrali,

veru, že nezostali sme tam sami,

spolu snami bavili sa i všetci tí,

ktorí kedysi do našej bandy chodili.

 

Ďakujeme všetkým Vám,

že mnohí i pomohli ste nám.

Nie len sponzorskými darmi,

ba niektorí i percentami.

Tešíme sa, že toľkí ste prišli,

prekvapenia pre nás z toho vzišli.

Nečakali sme toľko z Vás,

že prídete podporiť nás.

Dúfame, že ste všetci radi,

že predsa ste k nám zavítali.

Snáď páčilo sa vám s nami na toľko,

že o rok zas príde vás raz toľko!

 

 

ĎAKUJEME !

Za FS Mladosť Silvia Stránska :)