Kapela - ľudová hudba

Ľudová hudba na akcie, či oslavy. Zloženie kapely: husle, akordeón, kontrabas, spev.