Krojovaní pomocníci

Pod týmto pojmom máme na mysli možnosť vypomáhať pri rôznych podujatiach, ako pomocníci v kroji. Jedným z príkladov je ochutnávka vín v Šenkviciach, kde krojovaní tanečníci obsluhovali ochutnávačov. Ďalším príkladom je výpomoc pri uskutočnení prvého ročníka oblastnej prehliadky speváckych zborov v Šenkviciach, kde každý pár mal na starosti jeden spevácky zbor.