Vystúpenia

Môžu byť rôzne. Záleží od požiadaviek, aké organizátor vyžaduje. Môže to byť pásmo, kde divák nájde všetky formy prejavu ako sú tanec, spev a hovorené slovo. Alebo súbor tancov, kde sa môžeme prezentovať spevom a tancom.