Spestrenie jubilejných osláv

Možnosť vystúpiť s programom, prípadne hrať ako vedľajšia hudba na oslave.