Novinky

VEČER S MLADOSŤOU - ZRUŠENÝ !

20.11.2021 00:00

Milí naši priaznivci !

z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie sa naše tradičné podujatie " Večer s Mladosťou" žiaľ i tento rok ruší !

Velice nás to mrzí a veríme, že budúci rok si to vynahradzíme, porádne si zaspívame, zahráme a esče vác zakrepčíme, tak že až kulturák spadne! juch!

Buďte zdraví priatelia :)

Darovanie 2 % z dane

09.03.2021 22:02
Milí naši priatelia, podporovatelia a priaznivci, tak ako každý rok tak aj tento sme v rámci súboru zaregistrovaný na poberanie 2% z dane na zúčtovacie obdobie 2020. Preto budeme nesmierne radi ak sa rozhodnete podporiť našu organizáciu a darujete svoje dve percentá z dane práve nám.
Priložené tlačivá sú výhradne potrebné pre zamestnancov no údaje našej organizácie môžu využiť aj právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie. Všetci tí, ktorí sú zárobkovo činní a sú zamestnaní (nepodávali daňové priznanie) môžu do konca apríla darovať dve percentá z dane. Každý zamestnanec dostane od svojho účtovníka (zamestnávateľa) už vyplnené tlačivo "POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI". Toto tlačivo použijete na vyplnenie druhého tlačiva "V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby". Do tohto tlačiva sa vypíšu údaje daňovníka, ktorý chce poukázať 2 percentá z dane a samozrejme vypočíta a vpíše sa čiastka, ktorá bude poukázaná na našu organizáciu. Obe vypísané tlačivá treba poslať na príslušný daňový úrad.
Priatelia nenechajte svoje 2% prepadnúť v prospech štátu a podporte neziskové organizácie medzi ktoré patrí aj náš folklórny súbor.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom darovania 2% z dane kontaktujte vedúceho súboru:
Ing. Ľubomíra Stránskeho buď telefonicky +421 903 398 625 alebo mailom: lubomir.stransky@gmail.com

V2Pv17_Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov_2020.pdf (0)
V2Pv18_Vyhlasenie2perc_3perc_zamestnanci_2020_Mladost.pdf (0)

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť práve nás !

 

 

ČEPČENIE NEVESTY !

30.09.2017 20:07

BUDETE MAŤ SVADBU?

Naše čepčenie nevesty je krátke pásmo plné humorných situácií, pekného ľudového tanca, spevu a hudby, spracované podľa tradičnej šenkvickej svadby. Veríme, že by nadchlo a spestrilo aj Vašu svadbu! 
Neváhajte nás kontaktovať !
Pre bližšie informácie ohľadom čepčenia i voľných termínov kontaktujte vedúceho súboru: 
Ing. Ľubomír Stránsky, 
tel.: +421 903 398 625 alebo 
email: lubomir.stransky@gmail.com
 
ukážku ako čepčenie prebieha nájdete tu: 
https://www.youtube.com/watch?v=tdTctKKINwQ
 

"50 rokov FS Mladosť Šenkvice"

29.08.2017 14:43

Milí naši priaznivci ! Ak by ste mali záujem o našu publikáciu "50 rokov FS Mladosť v Šenkviciach" môžete si ju dodatočne zakúpiť v Kultúrnom a informačnom centre v kancelárii riaditeľky KIS v Šenkviciach.

 SK              ENG

Nábor nových členov

Tréningy

Každý pondelok a stredu

o 19:00 hod

v KIS v Šenkviciach

Odkazy